فصل چهارم روان شناسی سال سوم انسانی

حجم فایل : 2.6 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 19
بنام خدا روان شناسی سال سوم انسانی
فصل چهارم قدمت موضوع سلامت و بیماری به اندازه ی تاریخ انسان است.
علت عمده مرگ در گذشته بیماری های میکروبی و عدم بهداشت جسمانی و یا حوادث طبیعی
علت عمده مرگ در عصر حاضر: روش های غلط زندگی
بیش ترین علت مرگ و میرها در سال های 78 تا 85 در تهران بیماری های خونی
عوامل ریسک رفتاری: افزایش دهنده ی میزان مرگ و میر و سبب افزایش ضریب ابتلا به بیماری ها
زمان شناسی سلامت:
تعریف: معرفی روش های مناسب زندگی و جلوگیری از بیماری بر اساس اصول روان شناختی
هدف: در پی یافتن راه هایی در جهت به حداقل رساندن عوامل ریسک رفتاری سلامت روانی:
قابلیت فرد در ایجاد ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران و توانایی در تغییر و اصلاح محیط اجتماعی و حل مناسب و منطقی تعارض های هیجانی و تمایلات شخصی خود.

ویژگی های فرد سالم:
1- تسلط بر هیجان های خود 2- آگاهی از نقاط ضعف و قوت خود3- پذیرش مسئولیت4- هدف داری در زندگی فشار روانی:
1- عامل موثر در بیماری ها
2- نشانه ی عصر ماست
3- پاسخ شخص به عوامل فشارآور و شرایط و وقایع تهدید کننده که توان کنار آمدن او را محدود می سازد. ویژگی های شخصیتی: ناکامی و تعارض:
تعریف ناکامی: بسته شدن یا به تاخیر افتادن راه دست یابی به یک هدف خواستنی.
انواع ناکامی:
بیرونی:اجتماعی:حساسیت بیشتر افراد نسبت به آن جریمه شدن به وسیله پلیس
غیر اجتماعی بارانی بودن روز مسابقه

درونی : ناتوانی شخصی بر اساس خصوصیات فرد دونده ی خوبی نبودن به خاطر اضافه وزن واکنش در برابر ناکامی کوشش و جدیت: سعی در برداشتن موانع پیش روی تلاش بیش تر برای پیشرفت
در درس های مشکل

دور زدن مانع:غلبه ی موقت بر شرایط ناکام کننده تغییر مسیر حرکت برای
استقامت:برای زیر سوال نرفتن کفایت شخصی عدم برخورد با زورگیر

پرخاشگری:جنگیدن با شرایط ناکام کننده پرخاش و توهین به کارمند
تحلیل قوای فیزیکی وروانی در بلندمدت برای عدم رعایت نوبت
جابه جایی پرخاشگری: صرف نظر کردن از هدف اصلی رفتن به مهمانی به جای مطالعه
و دنبال کردن اهداف کوچک تر برای جبران ضعف درسی
کناره گیری و قرار:صرف نظر کردن از هدف انصراف از تحصیل
نتیجه:احساس بی لیاقتی و بی کفایتی در دانشگاه تعریف تعارض:
دو عمل، تم...